سایت روستای غینرجه tag:http://gheinarjeh.ir 2019-12-09T18:06:52+01:00 mihanblog.com بارندگی و سیل اخیر در روستای قینرجه بهار98 2019-08-09T15:13:29+01:00 2019-08-09T15:13:29+01:00 tag:http://gheinarjeh.ir/post/65 علی آقاخانی نگین رئیس  بنیاد مسکن خبر داددر بارندگی  و سیل اخیر در روستای قینرجه  ۵ واحد مسکونی ساختمان احداث و در حال بهره برداری می باشد و ۸ واحد در حال ساخت  و ۱۲ واحد در حال بررسی و نقشه برداری می باشند و تعداد ۳۵ پرونده  متقاضی هم در نوبت این طرح هستند که در صورت ثبت در سایت سامانه اقدام خواهد شد و در غیر این صورت پرداخت  وام مقاوم سازی بلامانع می باشد
رئیس  بنیاد مسکن خبر داد
در بارندگی  و سیل اخیر در روستای قینرجه  ۵ واحد مسکونی ساختمان احداث و در حال بهره برداری می باشد و ۸ واحد در حال ساخت  و ۱۲ واحد در حال بررسی و نقشه برداری می باشند و تعداد ۳۵ پرونده  متقاضی هم در نوبت این طرح هستند که در صورت ثبت در سایت سامانه اقدام خواهد شد و در غیر این صورت پرداخت  وام مقاوم سازی بلامانع می باشد
]]>
مراسم عذاداری، امام هشتم روستای غینرجه(30صفر)-پاییز96 2017-12-16T11:54:32+01:00 2017-12-16T11:54:32+01:00 tag:http://gheinarjeh.ir/post/63 علی آقاخانی نگین مراسم عذاداری، امام هشتم روستای غینرجه(30صفر)-پاییز96 مراسم عذاداری، امام هشتم روستای غینرجه(30صفر)-پاییز96
]]>
عکس ارسالی از اهالی روستا 2017-12-16T11:51:36+01:00 2017-12-16T11:51:36+01:00 tag:http://gheinarjeh.ir/post/62 علی آقاخانی نگین عکس ارسالی از اهالی روستای غینرجه عکس ارسالی از اهالی روستای غینرجه


]]>
وارنیش تراپی دندان دانش آموزان ابتدایی 2017-12-16T11:48:32+01:00 2017-12-16T11:48:32+01:00 tag:http://gheinarjeh.ir/post/61 علی آقاخانی نگین وارنیش تراپی دندان دانش آموزان  ابتدایی وارنیش تراپی دندان دانش آموزان  ابتدایی
]]>
برگزاری المپیاد درون مدرسه ای، در مدرسه ی شهید ذاکری غینرجه 2017-12-16T11:38:15+01:00 2017-12-16T11:38:15+01:00 tag:http://gheinarjeh.ir/post/60 علی آقاخانی نگین برگزاری المپیاد درون مدرسه ای، در مدرسه ی شهید ذاکری روستای غینرجه-ارسالی از علی حبیبی قطب مدیر مدرسه شهید ذاکری برگزاری المپیاد درون مدرسه ای، در مدرسه ی شهید ذاکری روستای غینرجه-ارسالی از علی حبیبی قطب مدیر مدرسه شهید ذاکری

]]>
لکه گیری و اسفالت ریزی معابر روستای غینرجه-تابستان96 2017-08-13T18:22:23+01:00 2017-08-13T18:22:23+01:00 tag:http://gheinarjeh.ir/post/59 علی آقاخانی نگین لکه گیری و اسفالت ریزی معابر روستای غینرجه- تابستان96


]]>
جلسه شورای روستا با دهدار درخصوص باز کردن جوی های آب روستا 2017-04-06T18:32:53+01:00 2017-04-06T18:32:53+01:00 tag:http://gheinarjeh.ir/post/58 علی آقاخانی نگین جلسه شورای روستا با دهدار درخصوص باز کردن جوی های آب روستا


]]>
مراسم پنج شنبه آخر سال95 2017-03-18T18:34:44+01:00 2017-03-18T18:34:44+01:00 tag:http://gheinarjeh.ir/post/57 علی آقاخانی نگین عکس هایی مراسم پنج شنبه آخر سال روستای غینرجه سال 95در آخرین پنجشنبه سال ۹۵، شایسته است یادی کنیم از رفتگان امسالبقیه ی عکس ها در ادامه مطلب..... عکس هایی مراسم پنج شنبه آخر سال روستای غینرجه سال 95

در آخرین پنجشنبه سال ۹۵، شایسته است یادی کنیم از رفتگان امسالبقیه ی عکس ها در ادامه مطلب.....
]]>
تمام گل در گذشت 2016-12-09T16:56:49+01:00 2016-12-09T16:56:49+01:00 tag:http://gheinarjeh.ir/post/55 علی آقاخانی نگین ------تمام گل در گذشت------***زنی ایرانی که همه فکر میکردنند مرد هست درگذشت***---ادامه مطلب را حتما بخوانید... ------تمام گل در گذشت-----
-***زنی ایرانی که همه فکر میکردنند مرد هست درگذشت***---

ادامه مطلب را حتما بخوانید...
]]>
تصاویر ارسالی از هم روستاییان،با موضوعات متنوع 2016-10-24T20:32:10+01:00 2016-10-24T20:32:10+01:00 tag:http://gheinarjeh.ir/post/53 علی آقاخانی نگین تصاویر ارسالی از هم روستاییان،با موضوعات متنوعارسالی از هادی پاشایی تصاویر ارسالی از هم روستاییان،با موضوعات متنوع
ارسالی از هادی پاشایی

]]>
عکس های عزاداری- غینرجه ای های مقیم ساوه در سال 95 2016-10-24T20:27:30+01:00 2016-10-24T20:27:30+01:00 tag:http://gheinarjeh.ir/post/52 علی آقاخانی نگین عکس های عزاداری- غینرجه ای های مقیم ساوه در سال 95بقیه تصاویر در ادامه مطلب..... عکس های عزاداری- غینرجه ای های مقیم ساوه در سال 95

بقیه تصاویر در ادامه مطلب.....
]]>
تصاویری از تیم فوتسال روستای غینرجه 2016-10-24T20:22:02+01:00 2016-10-24T20:22:02+01:00 tag:http://gheinarjeh.ir/post/51 علی آقاخانی نگین تصاویری از تیم فوتسال روستای غینرجهبقیه تصاویر در ادامه مطلب.... تصاویری از تیم فوتسال روستای غینرجه

بقیه تصاویر در ادامه مطلب.... ]]>
عکس های ماه محرم- روستای غینرجه سال 95 2016-10-24T20:17:28+01:00 2016-10-24T20:17:28+01:00 tag:http://gheinarjeh.ir/post/50 علی آقاخانی نگین عکس های ماه محرم- روستای غینرجه سال 95ارسالی از هادی پاشایی و هادی جمالیبقیه ی عکس ها در ادامه مطلب..... عکس های ماه محرم- روستای غینرجه سال 95
ارسالی از هادی پاشایی و هادی جمالی

بقیه ی عکس ها در ادامه مطلب.....
]]>
عکس هایی از بسیجیان غینرجه در سفر زیارتی 2016-10-24T19:51:44+01:00 2016-10-24T19:51:44+01:00 tag:http://gheinarjeh.ir/post/49 علی آقاخانی نگین عکس هایی از بسیجیان غینرجه در سفر زیارتیارسالی از جواد زینتی عکس هایی از بسیجیان غینرجه در سفر زیارتی
ارسالی از جواد زینتی

]]>
عکس های از روز دهم محرم- روستای غینرجه سال 95 2016-10-12T11:07:07+01:00 2016-10-12T11:07:07+01:00 tag:http://gheinarjeh.ir/post/48 علی آقاخانی نگین عکس های از روز دهم محرم- روستای غینرجه سال95  بقیه عکس ها در ادامه مطلب عکس های از روز دهم محرم- روستای غینرجه سال95
 
 بقیه عکس ها در ادامه مطلب


]]>