سایت روستای غینرجه http://www.gheinarjeh.ir 2019-12-08T13:16:40+01:00 text/html 2019-08-09T15:13:29+01:00 www.gheinarjeh.ir علی آقاخانی نگین بارندگی و سیل اخیر در روستای قینرجه بهار98 http://www.gheinarjeh.ir/post/65 <div><br></div><div><div><font color="#ff0000" size="4" face="Mihan-Iransans">رئیس&nbsp; بنیاد مسکن خبر داد</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">در بارندگی&nbsp; و سیل اخیر در روستای قینرجه&nbsp; ۵ واحد مسکونی ساختمان احداث و در حال بهره برداری می باشد و ۸ واحد در حال ساخت&nbsp; و ۱۲ واحد در حال بررسی و نقشه برداری می باشند و تعداد ۳۵ پرونده&nbsp; متقاضی هم در نوبت این طرح هستند که در صورت ثبت در سایت سامانه اقدام خواهد شد و در غیر این صورت پرداخت&nbsp; وام مقاوم سازی بلامانع می باشد</font></div></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/faa_photo_۲۰۱۹-۰۸-۰۵_۱۲-۱۵-۲۵.jpg" alt=""></div> text/html 2017-12-16T11:54:32+01:00 www.gheinarjeh.ir علی آقاخانی نگین مراسم عذاداری، امام هشتم روستای غینرجه(30صفر)-پاییز96 http://www.gheinarjeh.ir/post/63 <font size="4" face="Mihan-Koodak">مراسم عذاداری، امام هشتم روستای غینرجه(30صفر)-پاییز96<br><img src="http://uupload.ir/files/yo8_photo_2017-11-19_21-21-34.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font> text/html 2017-12-16T11:51:36+01:00 www.gheinarjeh.ir علی آقاخانی نگین عکس ارسالی از اهالی روستا http://www.gheinarjeh.ir/post/62 <font size="4" face="Mihan-Koodak">عکس ارسالی از اهالی روستای غینرجه<br><img src="http://uupload.ir/files/9jw8_photo_2017-11-22_22-39-35.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font><br> text/html 2017-12-16T11:48:32+01:00 www.gheinarjeh.ir علی آقاخانی نگین وارنیش تراپی دندان دانش آموزان ابتدایی http://www.gheinarjeh.ir/post/61 <font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#CC0000">وارنیش تراپی دندان دانش آموزان&nbsp; ابتدایی <br><img src="http://uupload.ir/files/igha_photo_2017-12-03_13-47-00.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font> text/html 2017-12-16T11:38:15+01:00 www.gheinarjeh.ir علی آقاخانی نگین برگزاری المپیاد درون مدرسه ای، در مدرسه ی شهید ذاکری غینرجه http://www.gheinarjeh.ir/post/60 <font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#FF0000">برگزاری المپیاد درون مدرسه ای، در مدرسه ی شهید ذاکری روستای غینرجه-ارسالی از علی حبیبی قطب مدیر مدرسه شهید ذاکری</font><br><br><img src="http://uupload.ir/files/l8pa_photo_2017-12-05_07-34-23.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2017-08-13T18:22:23+01:00 www.gheinarjeh.ir علی آقاخانی نگین لکه گیری و اسفالت ریزی معابر روستای غینرجه-تابستان96 http://www.gheinarjeh.ir/post/59 لکه گیری و اسفالت ریزی معابر روستای غینرجه- تابستان96<br><br><img src="http://www.upsara.com/images/fodv_photo_2017-08-09_20-32-36.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><br><br><br> text/html 2017-04-06T18:32:53+01:00 www.gheinarjeh.ir علی آقاخانی نگین جلسه شورای روستا با دهدار درخصوص باز کردن جوی های آب روستا http://www.gheinarjeh.ir/post/58 جلسه شورای روستا با دهدار درخصوص باز کردن جوی های آب روستا<br><br><img src="http://www.upsara.com/images/bexr_photo_2017-04-05_20-18-56.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"><br><br> text/html 2017-03-18T18:34:44+01:00 www.gheinarjeh.ir علی آقاخانی نگین مراسم پنج شنبه آخر سال95 http://www.gheinarjeh.ir/post/57 <font size="4" face="Mihan-Koodak">عکس هایی مراسم پنج شنبه آخر سال روستای غینرجه سال 95<br><br>در آخرین پنجشنبه سال ۹۵، شایسته است یادی کنیم از رفتگان امسال<br><br><img src="http://www.upsara.com/images/2p1v_photo_2017-04-05_20-22-43.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"><br><br>بقیه ی عکس ها در ادامه مطلب.....<br></font> text/html 2016-12-09T16:56:49+01:00 www.gheinarjeh.ir علی آقاخانی نگین تمام گل در گذشت http://www.gheinarjeh.ir/post/55 <font size="5" color="#FF0000" face="Mihan-Koodak">------تمام گل در گذشت-----<br>-***زنی ایرانی که همه فکر میکردنند مرد هست درگذشت***---<br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/590/1769056/ijoijoio.jpg" alt="" width="523" vspace="0" hspace="0" height="365" border="0" align="bottom"><br>ادامه مطلب را حتما بخوانید...<br> </font> text/html 2016-10-24T20:32:10+01:00 www.gheinarjeh.ir علی آقاخانی نگین تصاویر ارسالی از هم روستاییان،با موضوعات متنوع http://www.gheinarjeh.ir/post/53 <font color="#FF0000" face="Mihan-Koodak" size="4">تصاویر ارسالی از هم روستاییان،با موضوعات متنوع<br>ارسالی از هادی پاشایی<br><img src="http://www.upsara.com/images/onc9_photo_2016-10-24_23-14-22.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br> </font> text/html 2016-10-24T20:27:30+01:00 www.gheinarjeh.ir علی آقاخانی نگین عکس های عزاداری- غینرجه ای های مقیم ساوه در سال 95 http://www.gheinarjeh.ir/post/52 <font color="#FF0000" face="Mihan-Koodak" size="4">عکس های عزاداری- غینرجه ای های مقیم ساوه در سال 95<br><img src="http://www.upsara.com/images/gn6g_photo_2016-10-24_23-15-52.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>بقیه تصاویر در ادامه مطلب.....<br> </font> text/html 2016-10-24T20:22:02+01:00 www.gheinarjeh.ir علی آقاخانی نگین تصاویری از تیم فوتسال روستای غینرجه http://www.gheinarjeh.ir/post/51 <font color="#FF0000" face="Mihan-Koodak" size="4">تصاویری از تیم فوتسال روستای غینرجه<br><img src="http://www.upsara.com/images/qrcw_photo_2016-10-24_23-17-30.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>بقیه تصاویر در ادامه مطلب....<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/68.gif"> </font> text/html 2016-10-24T20:17:28+01:00 www.gheinarjeh.ir علی آقاخانی نگین عکس های ماه محرم- روستای غینرجه سال 95 http://www.gheinarjeh.ir/post/50 <font face="Mihan-Koodak" size="4"><font color="#CC0000">عکس های ماه محرم- روستای غینرجه سال 95</font><br><font color="#000099" size="5">ارسالی از هادی پاشایی و هادی جمالی<br><img src="http://www.upsara.com/images/5590_photo_2016-10-24_23-12-01.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></font><font color="#CC0000" size="5">بقیه ی عکس ها در ادامه مطلب.....</font><br> </font> text/html 2016-10-24T19:51:44+01:00 www.gheinarjeh.ir علی آقاخانی نگین عکس هایی از بسیجیان غینرجه در سفر زیارتی http://www.gheinarjeh.ir/post/49 <font face="Mihan-Koodak" size="4"><font color="#FF0000">عکس هایی از بسیجیان غینرجه در سفر زیارتی</font><br><font color="#3333FF"><font size="5">ارسالی از جواد زینتی</font><br><img src="http://www.upsara.com/images/hctw_photo_2016-10-24_23-16-49.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></font> </font> text/html 2016-10-12T11:07:07+01:00 www.gheinarjeh.ir علی آقاخانی نگین عکس های از روز دهم محرم- روستای غینرجه سال 95 http://www.gheinarjeh.ir/post/48 <font color="#FF0000" size="4" face="Mihan-Koodak">عکس های از روز دهم محرم- روستای غینرجه سال95<br>&nbsp;<img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/590/1769056/gheinarjeh11.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>&nbsp;بقیه عکس ها در ادامه مطلب<br></font><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/590/1769056/gjgjgjg.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>